Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Lås upp din fulla potential

Vi hjälper chefer och ledare att bli sitt bästa jag genom effektiv, mätbar och individanpassad coaching.

Boka ditt första strategisamtal

Lasse Nygren, ICF PCC Certifierad Professional Coach

Som coach med nästan 25 års erfarenhet inom entreprenörskap, försäljning och ledarskap förstår jag de många utmaningar som företagare står inför. Efter ett omvälvande coachningsprogram utvecklat av Bob Proctor hittade jag min sanna passion som jag nu, genom Longwind Coaching, ägnar jag mig åt att väcka samma insikt hos andra. Jag är numera ICF-certifierad coach med vidareutbildning inom beteende- och kommunikationsvetenskap och jag är passionerat engagerad i att hjälpa andra att övervinna hinder, förverkliga sina mål och verkligen "skapa vind i seglen". Min coachingstil är varm och personlig och fokuserar på att låsa upp varje klients inre motivation och energi för ett mer uppfyllande liv och karriär.

OM LWC Academy

LWC Academy är en utbildningsplattform där jag erbjuder en serie av webbutbildningar utformade för personlig och professionell utveckling. Denna plattform syftar till att ge dig de verktyg och insikter du behöver för att uppnå både personliga och yrkesmässiga framgångar. Här samlas en rad olika kurser inom personlig utveckling, kommunikation och ledarskap.


Välkommen in att utforska utbildningarna!

Till onlineutbildningarna

"Man blir starkare som människa"

-Magdalena

”Viktigt att hitta rätt fokus och lägga tid på det som är viktigt och meningsfullt. Utvecklande att inse sina talanger och begränsningar”

”Bättre självinsikt, på väg att prioritera. Har även mynnat ut i att jag utarbetat en försäljningsplan som jag tror hade varit svårt om jag inte hade gått på coachingen”

Boka ditt första strategisamtal